خیابان حقوق بشر

 

 

آزادى بيان

 

 

جامعه مدنى                                                 

 

 

حقوق بشر در سايتهاى ديگران                                                              

 آزادى بيان ⇐  اتحاديه كانونهاى وكلاى  دادگسترى    ⇐  راديو زمانه – زنان
⇐  خانه آزادى بيان ⇐  انجمن زنان كارآفرين ⇐  راديوزمانه- دگرباشان
⇐  كانون نويسندگان ايران در تبعيد ⇐  عرصه سوم   ⇐  عصر نو- حقوق بشر
⇐  گزارشگران بدون مرز ⇐  فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى  
⇐  گفتگوهاى زندان ⇐  پيام كارفرمايان  حقوق زنان

سايتهاى عمومى حقوق بشرى                                 

  سايهاى حقوق كودك                        

⇐  آواى زن ⇐  انجمن حقوق بشر كردستان در ايران- ژنو ⇐  انجمن حمايت از كودكان
⇐  انجمن زنان كارآفرين ⇐  ايران تريبونال ⇐  انجمن حمايت از كودكان كار
⇐  بنياد پژوهشهاى زنان ⇐  بنیاد عبدالرحمن برومند ⇐  انجمن حمايت از كودكان كار و خيابان
⇐  تا قانون خانواده برابر ⇐  بيداران ⇐  داروك
⇐  تغيير براى برابرى ⇐  حمايت از زندانيان سياسى گمنام  
⇐  زنان تى وى ⇐  خبرگزارى مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران – هرانا  
⇐  شبكه ايران زنان ⇐  دیده بان حقوق بشر  
⇐  عليه تبعيض ⇐  سازمان حقوق بشر ایران  
⇐  مدرسه فمينيستى ⇐  سازمان حقوق بشر كردستان  
⇐  هشت مارس ⇐  ستاد حقوق بشر قوه قضائيه  
⇐  کانون زنان ایرانی ⇐  شبكه همبستگى مادران پارك لاله  
  ⇐  عدالت براى ايران  
  ⇐  فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ( FIDH)  
  ⇐  كانون مدافعان حقوق بشر در ايران  
  ⇐  كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران  
  ⇐  مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران  
  ⇐  مركز اسناد حقوق بشر ايران  
     سايتهاى حقوق كارگران

محيط زيست

 
⇐  اتحاد كارگرى ⇐  جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط زيست گيلان  
⇐  اتحاديه آزاد كارگران ايران ⇐  ديده بان طبيعت بختيارى  
⇐  خانه كارگر آزاد ⇐  دیده بان محیط زیست ایران و جهان  
⇐  خانه كارگر ⇐  سازمان حفاظت محيط زيست  
⇐  سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه ⇐  طرفداران محيط زيست  
⇐  كانون مدافعان حقوق كارگر ⇐  كانون ديده بانان زمين  
  ⇐  پايگاه خبرى فضاى سبز و محيط زيست ايران